O projektu

Udruga B.a.B.e. nositelj je projekta 'Djelujemo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno' koji se u partnerstvu s lokalnim udrugama Legalina iz Gračaca i Mladi u EU iz Šibenika provodi se u Šibensko-kninskoj i Zadarskoj županiji, odnosno gradovima Šibeniku, Kninu, Gračacu i Obrovcu.

Temeljni cilj projekta je podizanje razine znanja i vještina (mreže) lokalnih organizacija civilnoga društva koji nastupaju kao ravnopravni akteri lokalnim vlastima i institucijama u stvaranju i implementaciji javnih politika, javnom zagovaranju i utjecanju na politike kako bi se uspostavili održivi i kvalitetni procesi donošenja odluka kojima se omogućuje lakše zapošljavanje i socijalno uključivanje nezaposlenim mladim osobama, ženama i osobama s invaliditetom u odabranim zajednicama.

Uz niz edukativnih radionica, središnja aktivnost je organiziranje medijske kampanje i Sajma kreativnih ideja na kojem će biti predstavljeni uspješni i inovativni poduzetnički poduhvati kreativnih građana i građanki iz čitave Hrvatske.

Naime, kroz podizanje njihovih kapaciteta da utječu i zagovaraju poboljšanje javnih politika, kao i poticanje motivacije da se umrežavaju, ovaj projekt ima za cilj pretvoriti trenutno male i ranjive organizacije u važne društvene agente u svojim zajednicama i na nacionalnoj razini, a posebno u odnosu na podizanje zapošljivosti i socijalno uključivanje ranjivih skupina. Slijedom toga, fokus je stavljen na aktivnosti koje su intervencije na izgradnji njihovih kapaciteta.

Obrazovni treninzi će biti razvijeni i provedeni od strane nacionalnih stručnjaka u zagovaranju i javnim politikama, a znanja i vještine polaznika će biti testirani (ali i poboljšani) kroz izvršenje konkretnih daljnjih projektnih aktivnosti, kao što su Sajam kreativnih ideja , sastanci s predstavnicima lokalnih i nacionalnih vlasti i medijska kampanja.

Kako organizacije civilnoga društva uvijek trebaju raditi u interesu marginaliziranih i ranjivih skupina građana, u projektu je ujedno stavljen fokus na poboljšanje uvjeta života njihovih korisnika. Stoga ćemo se usredotočiti na tri ranjive skupine: mlade, žene i osobe s invaliditetom, u spomenute dvije županije. Oni su među najranjivijim skupinama i pod povećanim rizikom od socijalne isključenosti zbog slabe mogućnosti zapošljavanja, posebno u okviru nerazvijenih područja Hrvatske.

Stoga će se, osim navedenog, kroz projekt poticati pružanje podrške za samozapošljavanje ili pokretanje socijalnog poduzeća. Sajam kreativnih ideja kao najvažnija i najvidljivija aktivnost projekta okupiti će primjere dobrih praksi, odnosno inventivne i uspješne ljude i udruge iz cijele Hrvatske s ciljem motiviranja socijalno isključenih ljudi u dvije županije da poduzmu mjere, djeluju i promijene svoj život na bolje. Mlade nezaposlene osobe, žene i osobe s invaliditetom će biti motivirani i dobro opremljeni za početak u potrazi za novim mogućnostima (samo)zapošljavanja, a 10 najperspektivnijih poslovnih ideja bit će podržane tijekom cijelog procesa realizacije jer će lokalne organizacije civilnog društva, nakon okončanja medijske i zagovaračke kampanje, osobno pružiti pomoć za 10 osoba pripadnika/ca ranjivih skupina s najperspektivnijim idejama za samozapošljavanje ili socijalno poduzetništvo, te će ih voditi kroz proces realizacije svoga poslovnog plana. Organizacije civilnog društva će olakšati proces dobivanja podrške od lokalnih institucija i tijela, kao i razvojne agencije za 10 odabranih planova za samozapošljavanje.

Projekt će trajati 14 mjeseci, točnije od veljače 2014. do travnja 2015. godine. Projekt je sufinanciran je od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, kroz program „Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine", u okviru IPA IV. komponente „Razvoj ljudskih potencijala“. Ukupna vrijednost projekta je 107.213,91 eura od čega EU sufinancira 91.131,82 eura.

Sajam kreativnih ideja - naslovna