Petak, utorak, 24.3.2015.

Završna konferencija

Najavljujemo i pozivamo sve zainteresirane na nacionalnu konferenciju u sklopu projekta „Djelujemo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno“kojeg provodiudruga B.a.B.e. u partnerstvu s lokalnim udrugama Legalina, Gračac i Mladi u EU, Šibenik koja će se održati 01. travnja 2015. godine u Kući ljudskih prava, Selska cesta 112c, s početkom u 11 sati.... Više


Petak, Ponedjeljak, 3.12.2014.

Servisi pomoći

Za sve koji jesu, ili nisu bili na Sajamu kreativnih ideja u Gračacu i Šibeniku koji su za cilj imali poticanje zapošljavanja kroz dijeljenje iskustva onih koji su uspjeli svoje kreativne ideje pretvoriti u uspješne poduzetničke projekte i za sve koje nisu uspjeli vidjeti primjere dobre prakse i čuti iskustva drugih te time povećati svoje šanse na tržištu rada i u svijetu poduzetništva pripremili smo dokument sa korisnim linkovima, brošurama publikacijama, paketima mjera, natječajima i kreditima koji možete preuzeti na ovim stranicama.... Više


Petak, Ponedjeljak, 29.09.2014.

Održani Sajmovi kreativnih ideja

27. rujna u Gračacu i 28.rujna Šibeniku održani su Sajmovi kreativnih ideja. Sajmovi su bili jako dobro posjećeni a objema događajima prethodile su tribine na kojima je bilo preko 70 ljudi u svakome gradu.... Više


Petak, Ponedjeljak, 22.9.2014.

Sajam kreativnih ideja

Posjeti besplatnu tribinu i sajam za poticanje zapošljavanja, poslušaj iskustva onih koji su uspjeli i povećaj svoje šanse na tržištu rada i u svijetu poduzetništva! Gračac, 27. rujna 2014. u 11h – Vijećnica Općine Gračac i Tržnica; Šibenik, 28. rujna 2014. u 11h – Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" i Glazbeno-kulturni centa Azimut.... Više


Petak, Utorak, 24.6.2014.

Održan 1. Trening o zagovaranju javnih politika

U srijedu 19. i četvrtak 20.ožujka 2014. godine u Kući ljudskih prava u Zagrebu u organizaciji udruge B.a.B.e. iz Zagreba, Mladi u EU iz Šibenika i Legaline iz Gračaca održan je Trening o zagovaranju javnih politika za 21 predstavnika organizacija civilnog društva iz Knina, Šibenika, Gračaca i drugih mjesta Šibensko-kninske i Zadarske županije. Trening je vodio komunikacijski stručnjak Milan Koštro... Više


Petak, Četvrtak, 08.5.2014.

Provedba sociološkog i antroploškog istraživanja kroz fokus grupe i individualne intervjue

U petak, 25. travnja 2014. u Gračacu su u sklopu IPA projekta "Djelujemo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasno " B.a.B.e. su zajedno s lokalnim partnerima Mladi u EU iz Šibenika i Legalinom iz Gračaca započeli mapiranje potreba i prilika ciljanih skupina (mladi, žene i osobe s invaliditetom) vezno za njihovu socijalnu uključenost i zapošljivost kroz provedbu fokus grupa i individualnih polustrukturiranih intervjua... Više


Petak, Utorak, 24.6.2014.

Održan 2. Trening o razvoju javnih politika

U petak, 25. travnja 2014. u Gračacu su u sklopu IPA projekta "Djelujemo lokalno, ali jasno, kompetentno i glasn" B.a.B.e. su zajedno s lokalnim partnerima Mladi u EU iz Šibenika i Legalinom iz Gračaca započeli mapiranje potreba i prilika ciljanih skupina (mladi, žene i osobe s invaliditetom) vezno za njihovu socijalnu uključenost i zapošljivost kroz provedbu fokus grupa i individualnih polustrukturiranih intervjua... Više

Sajam kreativnih ideja - naslovna